Kalendarz Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych i  Szkół Powiatowych na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

Szanowni Państwo

Panowie Burmistrzowie, Wójtowie,

Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele i Rodzice,

Organizatorzy i Uczestnicy

 

Rozpoczynacie rywalizację sportową w roku szkolnym 2019/2020. Przygotowany przez Zarząd Powiatowy Szkolnego Związku Sportowego w Przasnyszu program i kalendarz Igrzysk Młodzieży Szkolnej jest zgodny z programem Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zawarte tutaj propozycje stanowią kontynuację ogólnopolskiego programu „Sport dla każdego”.

Zawody realizujące powyższy program należy potraktować jako priorytetowe, bo one wyłaniają mistrzów powiatu w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach, którzy następnie otrzymują prawo reprezentowania naszego powiatu na zawodach wyższego szczebla.

W związku z powyższym proszę o masowy udział szkół w realizacji powyższego kalendarza.

Życzę młodzieży udanych startów, wielu rekordów, emocji, wzruszeń i zwycięstw, które będą dla was radością.

Burmistrzom, Wójtom, Dyrektorom Szkół, Nauczycielom, Trenerom, Organizatorom, życzę, by największa impreza sportu szkolnego w Powiecie Przasnyskim przebiegała we wspaniałej przyjacielskiej atmosferze.

Do zobaczenia na zawodach!

Starostwo Powiatowe  w Przasnyszu

Starosta Przasnyski

mgr Krzysztof Bieńkowski

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej

– ogólne założenia regulaminowe

 1. CEL

–  aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego;

–  przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno – sportowych i zawodach sportowych;

–  tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach sportu;

–  popularyzacja i upowszechnienie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.

 1. ZADANIA

–  poszerzenie procesu systematycznego szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego;

–  ocena szkół, uczniowskich klubów sportowych działających w szkole;

–  rozwój dyscyplin sportowych preferowanych na Mazowszu poprzez włączenie dzieci do współzawodnictwa sportowego.

 1. ORGANIZATOR

–  bezpośrednim organizatorem jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Przasnyszu,

–  na poszczególnych szczeblach rozgrywkowych organizatorami są:

 • w szkole – Szkolne i Uczniowskie Kluby Sportowe
 • w gminie – Zarządy Gminne SZS przy współpracy z Wydziałami i Referentami Kultury Fizycznej i Sportu oraz Referentami Oświaty;
 • w powiecie – Zarząd Powiatowy SZS przy współpracy z Wydziałem bądź Referentem Oświaty i Kultury Fizycznej;
 • w rejonie – Zarząd Powiatowy Grodzko – Ziemski SZS w Ostrołęce obejmujący powiaty:

Miasto Ostrołęka,

Powiat Ostrołęcki – ziemski,

Powiat Przasnyski,

Powiat Wyszkowski,

Powiat Ostrowski,

Powiat Makowski.

 

 1. UCZESTNICTWO

–  w obu kategoriach (dziewcząt i chłopców) i wszystkich dyscyplinach zespół składa się z uczniów jednej szkoły;

–  prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy w danym roku szkolnym rozpoczęli naukę nie później niż 1 października (dotyczy szczebla Międzypowiatowego i Wojewódzkiego),

–  obowiązuje ścisły podział na kategorie wiekowe;

–  o udziale w kolejnym szczeblu zawodów decyduje start w zawodach niższego szczebla( zwłaszcza eliminacje gminne i miejskie),

–  szkoły (SKS, UKS) biorące udział w zawodach wszystkich szczebli ubezpieczają swoich uczniów we własnym zakresie;

–  przy weryfikacji dokumentów wymagana będzie imienna lista potwierdzona przez Dyrekcję Szkoły zawierająca: nazwisko i imię, datę urodzenie zawodników/czek, nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna grupy.

PROGRAM PIMS

Kategoria 13 lat i młodsi (Szkoły Podstawowe):

   -indywidualne biegi przełajowe ,

   – sztafetowe biegi przełajowe ,

   – czwórbój LA dziewcząt i chłopców;

   – tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców;

   – unihokej dziewcząt i chłopców;

   – mini koszykówka dziewcząt i chłopców;

   – mini piłka nożna dziewcząt i chłopców;

   – mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców;

   – mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;

   – drużynowy tenis stołowy;

   – halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców,

   – pływanie.

  Kategoria  15 i 14  lat (Szkoły Podstawowe  klasy VII-VIII  ):

   – indywidualne biegi przełajowe ,

   – sztafetowe biegi przełajowe;

   – LA indywidualne: dziewcząt i chłopców (dla klas VII i VIII szkoły podstawowe )

   – tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców;

   – unihokej dziewcząt i chłopców;

   – koszykówka dziewcząt i chłopców;

   – piłka nożna dziewcząt i chłopców (6-tki piłkarskie, boisko Orlik, 5+1);

   – piłka ręczna dziewcząt i chłopców;

   – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;

   – drużynowy tenis stołowy;

   – halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców;

   – pływanie.

Kategoria wiekowa Szkoły Powiatowe – do szczebla powiatowego 

   – biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

    -sztafetowe biegi przełajowe

   – koszykówka dziewcząt i chłopców;

   – piłka nożna dziewcząt i chłopców;

   – piłka ręczna dziewcząt i chłopców;

   – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;

   – tenis stołowy dziewcząt i chłopców;

   – halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców;

   – lekka atletyka

   – pływanie.

 

REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK

INDYWIDUALNE I SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE.

 1. Program zawodów:

  Biegi indywidualne:

– Szkoły Podstawowe – klasy V,VI – rocznik 2007 -2008

                                        – dziewczęta . 800 m.,chłopcy  1000 m.

                                        – klasy IV- dz/chł rocznik  2009- 600m (tylko na szczeblu powiatu !),

– Szkoły podstawowe – klasy VII , VIII – rocznik 2005-2006

                                           dziewczęta 1000 m , chłopcy 1500 m

– Szkoły Powiatowe – dz. 1000 m., 1500 m.

                                                chł. 1500 m., 2000 m.

Biegi rozgrywane są dla każdego rocznika oddzielnie w SP

Do zawodów powiatowych z zawodów gminnych awansuje:

– Szkoły Podstawowe –roczniki młodsze- 12 dziewcząt i chłopców (dotyczy każdego rocznika oddzielnie)

-Szkoły Podstawowe klasy VII i VIII  – 12 dziewcząt i chłopców (dotyczy każdego rocznika oddzielnie)

– Szkoły Ponadgimnazjalne – max.12 dziewcząt i chłopców z każdej szkoły (oddzielnie dla każdego dystansu)

Do zawodów  międzypowiatowych awansuje po 12 zawodniczek i zawodników osobno na każdym dystansie.

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

 

– Szkoły Podstawowe – klasy V,VI – rocznik 2007-2008

-dziewczęta  10 x 800 m.

-chłopcy 10 x 800 m.

– Szkoły Podstawowe  ( VII i VIII ) – rocznik 2005-2006

– dziewczęta 10 x 800 m.

  -chłopcy 10 x 1000 m.

-Szkoły Powiatowe

 • dziewczęta 7 x 1000
 • chłopcy 7 x 1000

W biegach sztafetowych awansują dwie zwycięskie drużyny reprezentujące poszczególne szkoły. Strefa zmian w biegach sztafetowych wynosi 20 m. Nie dopuszcza się do udziału w zawodach w obuwiu z kolcami.

CZWÓRBÓJ  LEKKOATLETYCZNY:

 

 1. Program zawodów:

  – bieg 60 m.

  – rzut piłką palantową (do 150 g.)

  – bieg: dz. 600 m.

             chł. 1000 m.

  – skok: (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub skok wzwyż.

 1. Uczestnictwo:

W zawodach prawo startują Reprezentacje Szkół Podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców. Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt i 6 chłopców w wieku 13 lat i młodsi.

 

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów:

Zawody zostają rozegrane w ciągu 1-go dnia. Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna.

Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i winni biec po przedzielonym im torze od startu do mety. Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

 1. skok w dal

Strefa odbicia jest częścią rozbiegu, posypana kredą. Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, długość wynosi 100 cm. Końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina. Każdy zawodnik ma prawo do trzech prób. Pomiaru dokonujemy do najbliższego śladu pozostawionego przez czubek buta w strefie. Jeżeli zawodnik odbija się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. Pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

 1. skok wzwyż

Pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości:

– dziewczęta do 140 cm, co 5 cm. Powyżej co 3 cm.;

– chłopcy do 160 cm, co 5cm. Powyżej co 3cm.;

Przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczyć jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za „nieważny”.

 1. rzut piłką palantową

Rzut wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu. Każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie. Odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do pół metra. Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

 1. Punktacja:

Wyniki przelicza się na punkty wg tabel czwórbojowych. Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5-ciu najlepszych zawodników (z 6 startujących). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsce dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące I – III miejsce, o wyższej lokacie decyduje wynik w 4-boju najlepszego zawodnika.

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE MINI GIER

MINI KOSZYKÓWKA

 1. Przepisy gry:

-zespół liczy 10-12 zawodników

-wysokość kosza 305 cm

  – czas gry: przy 4 zespołach -4 x 6 minut (czystej gry) , przy 5 lub więcej zespołach 4 x5 minut

  – piłka: nr „5”

  – zespół gra I i II kwartę  innymi piątkami; w III i IV kwarcie obowiązuje  dowolność zmian;

 – zawodnicy/czki 11, 12 pozostają w dyspozycji trenera;

 –    zawodnik 11 lub 12 jest zawodnikiem odpowiednio pierwszej i drugiej piątki( zmiaya w dowolnym momencie I i II kwarty);

  – obowiązuje krycie „każdy swego” (zakaz gry obroną strefową)

-w przypadku nie przestrzegania przepisu „każdy swego” i po zwróceniu uwagi trenerowi , odgwizdywany jest faul techniczny B ( faul ławki ).Karą jest rzut wolny, a po nim piłka pozostaje przyznana drużynie która wykonywała faul

-przepis połowy,

-przepis 3 sek.,

-przepis 5 sek.

  – o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia, zgodnie z przepisami PZKosz.

  – za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu;

  – odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m;

  – nie wyznacza się linii wolnych za 3 punkty.

 1. Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 0 punktów. O kolejności miejsc decyduje:

– większa liczba zdobytych punktów,

  -wynik spotkania bezpośredniego,

 -różnica punktów w całym turnieju

-większa liczba zdobytych punktów,

-w przypadku 3 i więcej drużyn z tą samą liczbą punktów decyduje   mała tabela między zainteresowanymi.

 MINI PIŁKA SIATKOWA

 Zespół liczy 8 -10 zawodników/czek.

 1. Przepisy gry:

wymiary boiska 7m x 7m, na boisku wyznacza się linie ataku (3m od siatki);

wysokość siatki: dziewczęta 215 cm, chłopcy 224 cm;

 obowiązuje rozmiar piłki nr 5

gra się do dwóch setów. Sety rozgrywane są do 25 pkt., ewentualny trzeci set decydujący rozgrywany jest do 15 pkt.;

w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy;

w drugim secie gra pozostałych 5 zawodników;

w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka wyznaczona z dziesiątki;

kolejność czwórek ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez cały czas turnieju;

każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie;

obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki;

atakować z pierwszej linii i zastawiać nie może zawodnik zagrywający, który jest także zawodnikiem obrony podczas zagrywek drużyny przeciwnej aż do momentu kolejnej rotacji;

rozsądna tolerancja czystości odbić;

w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana, tzn. można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana).

 1. Punktacja: 

przy wyniku : 2:0 -3 pkt ,

2:1 – 2 pkt ,

1:2 – 1 pkt,

0:2 – 0 pkt.

         O kolejności zespołów decyduje kolejno:

 1. większa liczba zdobytych punktów,
 2. wynik bezpośredniego spotkania,
 3. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą ilość punktów o kolejności decyduje mała tabela między zainteresowanymi
 1. lepszy stosunek setów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 2. lepszy stosunek małych punktów;

 

MINI PIŁKA RĘCZNA

-Liczba zawodników 7 -14 zawodników

– na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 7 zawodników;

– piłka nr 1

– czas gry:

-2 x 10 min. i 1 min. przerwy; przy 4 zespołach,

– 2 x 8 minut przy 5 lub więcej zespołach,

– dowolny system obrony podczas całego meczu

-zmiany dokonujemy w dowolnym momencie meczu

-zakaz używania środków klejących piłkę

Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.

O kolejności miejsc decyduje:

– większa liczba zdobytych punktów;

– wynik bezpośredniego spotkania miedzy zainteresowanymi zespołami,

– lepsza różnica bramek między zainteresowanymi zespołami;

– większa liczba zdobytych bramek,

–w przypadku 3 i więcej drużyn z tą samą liczbą punktów decyduje   mała tabela między zainteresowanymi.

MINI PIŁKA NOŻNA

-zespół składa się z max 10  zawodników/czek.

-boisko typu Orlik

Czas gry

-2 x 10 min. i 1 min. przerwy- przy 4 zespołach,

– 2 x 8 minut – przy 5 lub więcej zespołach,

-obuwie –obuwie lane lub turf;-

-piłka – piłka nożna nr 4;

-bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym ,

-gra bez „spalonego”;

-zmiany hokejowe

-z tzw. autu bramkowego bramkarz wprowadza piłkę nogą w obrębie własnej połowy boiska;

-jeżeli piłka z autu  bramkowego przekroczy połowę boiska nie dotykając żadnego zawodnika sędzia odgwizduje rzut wolny pośredni

-Przy wykonywaniu stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się 5 m od piłki.

-aut wznawiamy rzutem rękami za głowy , nie wolno oderwać nóg

 1. Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

– wynik bezpośredniego spotkania,

-lepsza różnica bramek między zainteresowanymi drużynami w turnieju,

-liczba zdobytych bramek w całym turnieju,

– rzuty karne między zainteresowanymi zespołami

–w przypadku 3 i więcej drużyn z tą samą liczbą punktów decyduje   mała tabela między zainteresowanymi,

– rzuty karne między zainteresowanymi zespołami (po 5  potem po 1 do skutku).

UNIHOKEJ

-zespół składa się z max 12 zawodników

Czas gry:

– dla obu kategorii wiekowych – 2 x 10 minut (przerwa 1 minuta) przy 4 zespołach, przy 5 lub więcej zespołach czas gry wynosi 2 x 8 minut

W czasie gry, na boisku znajduje się 5-ciu zawodników/czek + bramkarz (6 rezerwowych), bramki 160 x 115, pole bramkowe szer-5m,  dł-4m, przedbramkowe-2,5m

Wolno:

– podawać i przechwytywać piłkę niezależnie od tego na jakiej połowie znajduje się zawodnik,

– zagrać stopą do własnego kija,

– przyjąć piłeczkę ciałem za wyjątkiem użycia rąk, ramienia czy głowy.

Nie wolno:

– podnosić kija powyżej pasa, jeżeli jest się w stosunku do przeciwnika z tyłu i powyżej kolana, jeżeli znajdujemy się z przodu przeciwnika;

podawać piłki nogą do innego gracza;

– rozmyślnego zatrzymania piłki ręką, głową;

– brania udziału w grze w pozycji leżącej lub klęczącej na obu kolanach;

– kategoryczny zakaz gry „ciałem” w stosunku do przeciwnika

Rzuty wolne:

– wykonuje się z miejsca gdzie nastąpiło przewinienie, lecz nie bliżej niż 3m od bramki;

– w tej samej odległości powinni znajdować się przeciwnicy (łącznie z kijem).

–  rzut karny wykonuje się ze środka boiska prowadząc piłeczkę ruchem ciągłym,

– po nieudanym rzucie karnym następuje wznowienie gry rzutem sędziowskim.

 1. Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.

O kolejności w tabeli decyduje w kolejności:
• większa ilość zdobytych punktów,
• wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki TYLKO bezpośrednich pojedynków),
• lepsza różnica bramek
• większa liczba strzelonych goli
• rzuty karne między zainteresowanymi drużynami

 DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE ZAWODY W PŁYWANIU

 

 • sztafeta 8 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców
 • indywidualnie:

25 m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców                      – klasy  III – IV

25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców               –            klasy  III – IV

50 m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców                      – klasy  V – VI

50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców               –           klasy  V – VI

Uczestnictwo:

W zawodach dzieci startują zespoły 8-mio osobowe – po dwie osoby z każdej klasy zgodnie z rokiem urodzenia od III-ciej do VI-tej, wszyscy z jednej szkoły.

W konkurencjach indywidualnych dzieci, startują ze składu sztafety 4 zawodników /czek po jednym /nej z klasy III i IV na dystansie 25 m stylem grzbietowym i po jednej stylem dowolnym, analogicznie z klas V-VI na dystansie 50 m dowolnym i grzbietowym. Sztafeta 8×25 m stylem dowolnym – po 2 zawodników z każdej klasy od III do VI

 

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas;
 • start do wyścigu sztafetowego następuje po gwizdku sędziego, skokiem dowolnym ze słupka startowego lub wody ; start do kolejnego odcinka od strony płytkiej basenu następuje z wody;
 • kolejni zawodnicy/czki rozpoczynają swój odcinek sztafety dopiero po uprzednim dotknięciu ściany przez zawodnika kończącego swój odcinek;

przedwczesny start powoduje dyskwalifikację sztafety.

Wynik końcowy w pływaniu stanowi czas łączny sztafety i konkurencji indywidualnych.

HALOWA PIŁKA NOŻNA

 1. UCZESTNICTWO:

– zespół liczy max 10 osób

 1. PRZEPISY GRY:

-czas gry 2 x 10 min przy 4 zespołach , przy 5 lub więcej 2 x 8 minut

-zawody rozgrywane są piłką halową nr 4.

-zmiany hokejowe.

– gra bez „spalonego”

-zakaz gry wślizgiem w kontakcie z przeciwnikime

– piłkę z autu egzekwujemy nogą , piłka ustawiona na linii

– po uderzeniu z autu nie uznaje się bramki jeśli piłka nie dotyka żadnego z zawodników

– aut bramkowy wprowadzamy do gry ręką z pola karnego w obrębie własnej połowy boiska

– po przechwyceniu piłki przez bramkarza w polu karnym wprowadza on do gry piłkę dowolnie.

 1. PUNKTACJA

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.

O kolejności w tabeli decyduje w kolejności:
• większa ilość zdobytych punktów,
• wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki TYLKO bezpośrednich pojedynków),
• lepsza różnica bramek
• większa liczba strzelonych goli
• rzuty karne między zainteresowanymi drużynami

 

TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNY

Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział dziewczęta i chłopcy reprezentujący

– klasy V-VI

– klasy IV i młodsi

Reprezentacje szkół składają się z :

– drużyna dziewcząt – 4 zawodników/czki,

– drużyna chłopców – 4 zawodników/czki,

Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów .Turniej gramy systemem „rosyjskim” lub ” brazylijskim ”

Tenis stołowy indywidualny rozgrywany jest tylko do etapu powiatowego

DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY

Uczestnictwo

Drużyny składają się z trzech zawodników. Trzeci zawodnik może grać tylko w grze deblowej.

Szkoła może zgłosić 1 zespół dziewcząt i 1 zespół chłopców.

 

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów:

I rzut                                 II rzut                                            III rzut

A – X                       Gra podwójna                                         A – Y

B – Y                                                                                       B – X

Mecz jest rozgrywany do 2 (dwóch) wygranych setów. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje – 1 pkt. Za przegrany – 0 pkt. System gier rosyjski lub brazylijski

 

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE GIER W :

-SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ( KLASY VII I VIII ) 

-SZKOŁACH POWIATOWYCH

 

 KOSZYKÓWKA

 1. Przepisy gry:

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPKosz. Czas gry – 4 x 10 minut   Spotkanie nie może się rozpocząć, jeżeli zespół liczy mniej niż 8 zawodników/czek. W razie remisu zarządza się 5 minutową dogrywkę.

 1. Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt.

O kolejności miejsc decyduje:

– większa liczba zdobytych punktów;

– wynik bezpośredniego spotkania,

–  lepsza różnica punktów w całym turnieju,

–w przypadku 3 i więcej drużyn z tą samą liczbą punktów decyduje   mała tabela między zainteresowanymi.

PIŁKA NOŻNA

      Chłopcy/Dziewczęta

 1. Czas gry:

-2 x 10 minut + 1 minuta przerwy

-boisko   Orlik

-bramki 2 x 5

obuwie piłkarskie – obuwie lane , turf lub halowe

-w czasie gry  obowiązuje system zmian hokejowych,

-gra piłką  nr „5”.

– karny z 9 metrów,

– ustawienie muru 5 metrów od piłki,

– piłkę z autu wprowadzamy do gry rękami,

– aut bramkowy wykonujemy z małego pola karnego w obrębie własnej połowy boiska,

– gra  bez „spalonego”,

– kary – 2 min, – 5 min.

 1. Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.

O kolejności w tabeli decyduje w kolejności:

• większa ilość zdobytych punktów,
• wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki TYLKO bezpośrednich pojedynków),
• lepsza różnica bramek
• większa liczba strzelonych goli
• rzuty karne między zainteresowanymi drużynami

 PIŁKA RĘCZNA

 – zespół liczy max 14 zawodniczek/ów

-czas gry -2 x 10 min, 1 minuta przerwy przy 4 drużynach, przy 5 lub więcej czas gry 2 x 8 minut-

-piłka :nr 1 dziewczęta, chłopcy – nr 2

         szkoły ponadgimnazjalne nr 2 dziewczęta , nr 3 chłopcy

  -system gry dowolny

 1. Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.

O kolejności w tabeli decyduje w kolejności:
• większa ilość zdobytych punktów,
• wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki TYLKO bezpośrednich pojedynków),
• lepsza różnica bramek
• większa liczba strzelonych goli
• rzuty karne między zainteresowanymi drużynami

PIŁKA SIATKOWA

Przepisy gry: Zespół liczy max 12 zawodniczek/ów,

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS.

Wysokość siatki – dziewczęta – 224cm.

                           –  chłopcy – 243

Sety rozgrywane są tie breakiem do 25 punktów, trzeci set do 15pkt.

Spotkania należy rozgrywać do 2 wygranych partii.

Punktacja: 

przy wyniku : 2:0 -3 pkt ,

2:1 – 2 pkt ,

1:2 – 1 pkt,

0:2 – 0 pkt.

O kolejności zespołów decyduje kolejno:

 1. większa liczba zdobytych punktów,
 2. wynik bezpośredniego spotkania,
 3. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą ilość punktów o kolejności decyduje mała tabela między zainteresowanymi
 1. lepszy stosunek setów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 2. lepszy stosunek małych punktów;

 

UNIHOKEJ

-zespół składa się z max 12 zawodników

Czas gry:

– dla obu kategorii wiekowych – 2 x 10 minut (przerwa 1 minuta) przy 4 zespołach, przy 5 lub więcej zespołach czas gry wynosi 2 x 8 minut

W czasie gry, na boisku znajduje się 5-ciu zawodników/czek + bramkarz (6 rezerwowych), bramki 160 x 115, pole bramkowe szer-5m,  dł-4m, przedbramkowe-2,5m

Wolno:

– podawać i przechwytywać piłkę niezależnie od tego na jakiej połowie znajduje się zawodnik,

– zagrać stopą do własnego kija,

– przyjąć piłeczkę ciałem za wyjątkiem użycia rąk, ramienia czy głowy.

Nie wolno:

– podnosić kija powyżej pasa, jeżeli jest się w stosunku do przeciwnika z tyłu i powyżej kolana, jeżeli znajdujemy się z przodu przeciwnika;

– podawać piłki nogą do innego gracza;

– rozmyślnego zatrzymania piłki ręką, głową;

– brania udziału w grze w pozycji leżącej lub klęczącej na obu kolanach;

– kategoryczny zakaz gry „ciałem” w stosunku do przeciwnika

Rzuty wolne:

– wykonuje się z miejsca gdzie nastąpiło przewinienie, lecz nie bliżej niż 3m od bramki;

– w tej samej odległości powinni znajdować się przeciwnicy (łącznie z kijem).

–  rzut karny wykonuje się ze środka boiska prowadząc piłeczkę ruchem ciągłym,

– po nieudanym rzucie karnym następuje wznowienie gry rzutem sędziowskim.

 1. Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.

O kolejności w tabeli decyduje w kolejności:
• większa ilość zdobytych punktów,
• wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki TYLKO bezpośrednich pojedynków),
• lepsza różnica bramek
• większa liczba strzelonych goli
• rzuty karne między zainteresowanymi drużynami

 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA w L.A. KLASY VII i VIII Szkoły Podstawowe

 

 1. UCZESTNICTWO:

Dziewczęta i chłopcy, kategoria 14 -15 lat.

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły

Do zawodów powiatowych szkoła może zgłosić po 3 zawodników/czek w każdej konkurencji oraz jedną sztafetę dziewcząt i jedną chłopców.

 1. KONKURENCJE

Dziewczęta: 100 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (3 kg), sztafeta 4 x 100 m.

Chłopcy: 100m, 300m, 1000m, skok w dal, skok w wzwyż, pchnięcie kulą (5 kg), sztafeta 4 x 100m..

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZLA.

Każdy zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji + sztafecie.

Bieg na 600m. i dłuższy wyklucza udział zawodnika w innych biegach indywidualnych powyżej 400m. Biegi 100m. – eliminacje i finał, pozostałe biegi – serie na czas, konkurencje techniczne – 3 próby eliminacyjne + finał( do finału awansuje po 8 najlepszych zawodników z prób eliminacyjnych )

 1. AWANS

Z powiatu do zawodów międzypowiatowych awansuje po 3 zawodników/czek i 1 sztafeta.

 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W L.A. 

 

 1. KATEGORIA WIEKOWA: – 16 + lat
 1. UCZESTNICTWO:

Zawody są rozgrywane z przepisami PZLA.

Do zawodów powiatowych szkoła może zgłosić po 3 zawodników/czki w każdej konkurencji oraz jedną sztafetę.

 1. PROGRAM ZAWODÓW

Dziewczęta: 100m, 200m, 400m, 800m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą ( 5 kg ), sztafeta olimpijska, sztafeta 4 x 100m..

Chłopcy: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (6 kg), sztafeta olimpijska, sztafeta 4 x 100m.

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Każdy zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji + sztafecie.

Suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników stanowi o miejscu szkoły.

Start na dystansie 800m. i dłuższym wyklucza udział w sztafecie olimpijskiej na dystansie 800 m.

Bieg 100m. – eliminacje i finał.

 1. AWANS

Z powiatu do zawodów międzypowiatowych awansuje po 3 zawodniczki i po 3 zawodników w każdej konkurencji i 1 sztafecie.

Punktacja:  Punkty uzyskane przez zawodników w kategorii Klas VII-VIII  sumują się i decydują o całościowym wyniku szkoły w punktacji drużynowej

HALOWA PIŁKA NOŻNA

 1. UCZESTNICTWO:

– zespół liczy max 10 osób

 1. PRZEPISY GRY:

-czas gry 2 x 10 min przy 4 zespołach , przy 5 lub więcej 2 x 8 minut

-zawody rozgrywane są piłką halową nr 4.

-zmiany hokejowe.

– gra bez „spalonego”

-zakaz gry wślizgiem w kontakcie z przeciwnikime

– piłkę z autu egzekwujemy nogą , piłka ustawiona na linii

– po uderzeniu z autu nie uznaje się bramki jeśli piłka nie dotyka żadnego z zawodników

– aut bramkowy wprowadzamy do gry ręką z pola karnego w obrębie własnej połowy boiska

– po przechwyceniu piłki przez bramkarza w polu karnym wprowadza on do gry piłkę dowolnie.

 1. PUNKTACJA

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.

O kolejności w tabeli decyduje w kolejności:
• większa ilość zdobytych punktów,
• wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki TYLKO bezpośrednich pojedynków),
• lepsza różnica bramek
• większa liczba strzelonych goli
• rzuty karne między zainteresowanymi drużynami

TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNY

Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział po 4 zawodniczki i zawodnicy którzy awansowali z zawodów gminnych

Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów .Turniej gramy systemem „rosyjskim” lub ” brazylijskim ”

Tenis stołowy indywidualny rozgrywany jest tylko do etapu powiatowego

DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY

Uczestnictwo

Drużyny składają się z trzech zawodników. Trzeci zawodnik może grać tylko w grze deblowej.

Szkoła może zgłosić 1 zespół dziewcząt i 1 zespół chłopców.

 

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów:

I rzut                                 II rzut                                            III rzut

A – X                       Gra podwójna                                         A – Y

B – Y                                                                                       B – X

Mecz jest rozgrywany do 2 (dwóch) wygranych setów. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje – 1 pkt. Za przegrany – 0 pkt. System gier rosyjski lub brazylijski .

PŁYWANIE

Dla VII i VIII klas SP oraz  3 wygaszanych gimnazjów oraz Szkół Powiatowych

– sztafeta 6 x 25m dowolnym dziewcząt i chłopców

– indywidualne:

– 50 m grzbietowym –  dziewcząt i chłopców – po 2 zawodników z danej szkoły

– 50 m dowolnym – dziewcząt i chłopców – po 2 zawodników z danej szkoły

– 50 m klasycznym – dziewcząt i chłopców – po 2 zawodników z danej szkoły

 

 1. Uczestnictwo:

W zawodach startuje młodzież – zespoły 6-osobowe, po dwie osoby w każdym ze stylów, wszyscy z jednej szkoły.W konkurencjach indywidualnych młodzieży startuje ze składu sztafety po 2 zawodników w każdym stylu.

Sztafeta 6x25m stylem dowolnym – 6 zawodników z danej szkoły.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas;
 • start do wyścigu sztafetowego następuje po gwizdku sędziego, skokiem dowolnym ze słupka startowego lub wody ; start do kolejnego odcinka od strony płytkiej basenu następuje z wody;
 • kolejni zawodnicy/czki rozpoczynają swój odcinek sztafety dopiero po uprzednim dotknięciu ściany przez zawodnika kończącego swój odcinek;

przedwczesny start powoduje dyskwalifikację sztafety.

Wynik końcowy w pływaniu stanowi czas łączny sztafety i konkurencji indywidualnych.

 

 

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

 

Zgłoszenia do zawodów powinny zawierać imię i nazwisko, rok urodzenia i podpis opiekuna oraz dyrektora szkoły. Na zgłoszeniu tym należy zaznaczyć (PK) zawodnika startującego poza konkursem (biegi przełajowe, LA).

Wszyscy zawodnicy/zawodniczki winni mieć aktualne legitymacje szkolne. Za komplet wszystkich dokumentów odpowiada opiekun grupy, który zobowiązany jest dostarczyć je gospodarzowi zawodów na pół godziny przed ich rozpoczęciem. Na wszystkich zawodach obowiązuje strój sportowy, dodatkowo do gier w hali obowiązuje zmiana obuwia. Bezwzględnie wszystkich zawodników, trenerów, opiekunów, nauczycieli, sędziów obowiązuje sportowe zachowanie, zarówno przed, jak i w trakcie trwania zawodów, a również po ich zakończeniu.

Do obowiązków gospodarza zawodów należy: zabezpieczenie sędziów, zabezpieczenie miejsca zawodów, zabezpieczenie opieki medycznej, zabezpieczenie szatni, sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zawodów, przedstawienie i uzgodnienie z opiekunami ogólnych zasad rozgrywania zawodów sportowych przed ich rozpoczęciem i zgodnie z regulaminem poszczególnych dyscyplin, otwarcie tychże zawodów i przeprowadzenie ich zgodnie z ustaleniami. Zamknięcie zawodów i sporządzenie komunikatu, który należy przesłać do biura Zarządu PSZS w Przasnyszu w ciągu pierwszego tygodnia po zawodach.

Sprawę badań lekarskich reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 XII 2004 roku.

Terminy rozgrywek sportowych nie mogą być przekładane, a ewentualne przesunięcia terminów dokonywane mogą być tylko za zgodą organizatora. Ostateczna interpretacja przepisów należy do  Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Przasnyszu.

Z zawodów gminnych w grach zespołowych do etapu powiatu awansuje po 1 i 2 zespoły (miasto Przasnysz ,gmina Chorzele). Na etapie gminnym drużyny awansujące  punktują.

W przypadku rozgrywania zawodów w gier zespołowych jednego dnia :

-do 5 zespołów gramy systemem każdy z każdym jeden mecz’

-powyżej 5 zespołów gramy systemem grupowym, w grupie gramy każdy z każdym, do półfinałów awansują najlepsze dwa zespoły i grają 1A-2B , 2B-1A , następnie finał ( zwycięzca pierwszego meczu ze zwycięzca drugiego meczu, przegrani grają o III miejsce ).

W piłce nożnej Orlik oraz piłce nożnej halowej w Szkołach Podstawowych  do finału powiatowego ( po rozegraniu grup ) awansują po 3 najlepsze zespoły z danej grupy z zaliczeniem meczy między danymi zespołami.Jeżeli zespół rozegra fazę grupową a nie przystąpi do fazy finałowej zespoły które miały rozegrać z daną szkołą mecze wygrywają mecz walkowerem ( 3:0 ).

W unihokeju oraz w koszykówce w Szkołach Podstawowych do finału powiatowego ( po rozegraniu grup ) awansują po 2 najlepsze zespoły z danej grupy.W unihokeju finał powiatu gramy systemem każdy z każdym, koszykówce gramy na krzyż.

W indywidualnych biegach przełajowych oraz lekkoatletyce jeżeli dany zawodnik uzyskał awans na zawody powiatowe lub międzypowiatowe a z przyczyn losowych zawodnik nie może jechać na dane zawody w jego miejsce szkoła ma prawo wziąć innego zawodnika.

Współzawodnictwo szkół podstawowych i szkół powiatowych odbywać się będzie w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem szkół na dwie kategorie: dziewcząt i chłopców.

-Szkoły Podstawowe do 120 uczniów (kl. IV – VI) – I Grupa,

-Szkoły  powyżej 120 uczniów – II Grupa.

-Szkoły Podstawowe  bez podziału ze względu na limit uczniów .

PUNKTACJA

 

Ogólne zasady:

 1. Do punktacji Szkół Podstawowych zaliczane będą punkty zdobyte przez szkołę w grach zespołowych(wybór pięciu najlepszych startów -punktowany) oraz pozostałych dyscyplinach objętych programem Igrzysk. Biegi przełajowe na etapie powiatowym punktowane będą jako wynik drużynowy.
 2. Do punktacji Szkół Powiatowych wliczane będą punkty we wszystkich dyscyplinach objętych programem Licealiady. Spośród wszystkich gier zespołowych punktowane będą 3, w których dana szkoła zdobędzie najwyższą ilość punktów. Wszystkie zawody odbywają się tylko na etapie powiatowym.
 1. W przypadku uzyskania awansu na szczebel zawodów międzypowiatowych, wynikającego z wycofania się uczestników zawodów w terminie przewidzianym regulaminem, szkoła punktuje tylko na szczeblu międzypowiatu.

 

PUNKTACJA

 

 

Zawody gminne i miejskie;

 

 

 

Igrzyska

 

Drużyny

I m. – 6pkt.

II m. – 5pkt.

III m. – 4pkt.

IV m. – 3pkt.

V m. – 2pkt.

VI m – 1pkt.

*m. – miejsce

 

        Zawody powiatowe:

 

 

Igrzyska

 

Drużyny:

I m. – 15pkt.

II m. – 13pkt.

III m. – 11pkt.

IV m. – 10pkt.

V m. – 9pkt.

VI m. – 8pkt.

Pozostałe – 7pkt.

 

 

Licealiada

 

Drużyny:

I m. – 15pkt.

II m. – 13pkt.

III m. – 11pkt.

IV m. – 9pkt.

V m. – 7pkt.

VI m. – 5pkt.

Pozostałe – 3pkt.

 

Indywidualne biegi przełajowe:


Zawody powiatowe :

I m. – 7 pkt.

II – 5pkt.

III – 4 pkt.

IV – VI – 3 pkt.

VII – XII – 2 pkt.

XIII – XX – 1pkt.

XXI i niżej – 0,5 pkt.

 

Zawody międzypowiatowe :

I m. – 9 pkt.

II – 7 pkt.

III – 6 pkt.

IV – VI – 5 pkt.

VII – XII – 4 pkt.

XIII – XX – 3pkt.

XXI -XXX – 1,5 pkt.

XXXI i niżej – 0,5


Indywidualny tenis stołowy:

 

 

I m. – 5pkt.

II – III m. – 4pkt.

IV – VIII m. – 3pkt.

IX – XII m. – 2pkt.

XIII – XVI m. – 1pkt.

Pozostali – 0,5 pkt.

Punkty zdobyte przez wszystkich uczniów jednej szkoły w danej kategorii (z podziałem na klasy IV i V-VI (duże punkty dodane i dzielone przez dwa)w przypadku szkół podstawowych) wliczane są do punktacji łącznej szkoły jako wynik drużyny. Dotyczy wszystkich typów szkół.

Drużynowy tenis stołowy

 

 

I m. – 15 pkt.

II m.– 13 pkt.

III m. – 11 pkt.

IV m.–  9 pkt.

V m.– 8 pkt.

VI m.– 7 pkt.

VII m. – 6 pkt. m.

VIII m.– 4 pkt.

IX – XII m. – 3 pkt.

XIII–XVI m.– 2 pkt.

XVII m -1 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekka atletyka:

 

 

Drużyny:

I m. – 15pkt.

II m. – 13pkt.

III m. – 11pkt.

IV m. – 10pkt.

V m. – 7pkt.

VI m. – 5pkt.

Pozostałe – 3pkt.

Punktacja pomocnicza

Drużyny:

I m. – 8pkt.

II m. – 6pkt.

III m. – 5pkt.

IV m. – 4pkt.

V m. – 3pkt.

VI m. – 2pkt.

Pozostałe–1pkt.

 

Do punktacji łącznej w ramach współzawodnictwa Szkół Podstawowych i Powiatowych obowiązuje punktacja oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.

 

Zawody międzypowiatowe:

 

 

Drużyny:

I m. – 25pkt.

II m. – 23pkt.

III m. – 21pkt.

IV m. – 19pkt.

V m. – 17pkt.

VI m. – 15pkt.

VII m. – 13pkt.

VIII m. – 12pkt.

Pozostałe – po 8pkt.

 

Za indywidualne biegi przełajowe sumę punktów zdobytych przez wszystkich zawodników danej szkoły dolicza się do punktacji łącznej. To samo w lekkiej atletyce zgodnie z protokołem zawodów między powiatowych.

Lekka Atletyka- 1m – 8 pkt

                           2m – 7pkt

                          3 m – 5 pkt

                          4 – 9 m , 3pkt

                         10–18 m, 1.5 pkt

Sztafety LA- 1m – 15 pkt

                      2 m – 13 pkt

                      3 m – 11 pkt

                      4 m – 9 pkt

                      5 m – 8 pkt

                      6 m – 7 pkt

                      7m – 6 pkt

                      8m – 5 pkt

Punktacja wojewódzka:

 

  Drużyny:

 

I m. – 60pkt.

II m. – 50pkt.

III m. – 40pkt.

IV m. – 35pkt.

V m. – 33pkt.

VI m. – 33pkt.

VII m. – 30pkt.

VIII m. – 30pkt.

IX m. – 30pkt.

X m. – 25pkt.

Pozostałe – 15pkt.

 

  Indywidualne:

 

I m. – 20pkt.

II m. – 18pkt.

III m. – 16pkt.

IV m. – 13pkt.

V m. – 11pkt.

VI m. – 9pkt.

VII m. – 8pkt.

VIII m. – 7pkt.

IX m. – 6pkt.

X m. – 5pkt.

XI – XX – 4pkt

Pozostałe – 3pkt.

 

 

 

Indywidualne biegi przełajowe:

 

 

I m. – 20pkt.

II m. – 18pkt.

III m. – 16pkt.

IV – 13pkt.

V – 11pkt.

VI – 9 pkt.

VII – 8 pkt.

VIII – 7pkt

IX – 6 pkt.

X – 5 pkt

XI-XX – 4

 

Pozostałe – po 3pkt.

 

Uwaga: Szkoła , która zgłosiła się do danych rozgrywek a nie stawi się na zawodach, będzie mieć odebrane 15 pkt .Jedyną okolicznością łagodzącą będzie powiadomienie organizatora, na trzy dni przed terminem zawodów o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa.